Artikelen

2014

·          Organisatieadvies en –analyse: 5 gebreken bij organisatieadviseurs. Managementsite.net

·          De utopie van de kenniseconomie. Opiniestuk Volkskrant2011

·          Gevangen in patronen. Management Executive, febr. 2011

 

2010

·          De organisatie als kunstwerk. Tien universele kunstwetten toegepast op organisaties. Management Executive, mei 2010

·          Kennismanagement in projectorganisaties. Projectie, april 2010 ism Nicoline Mulder

·          Column in Project Management Glossy Willem, april 2010


2009

·          Schoonheid in organisaties. Onderzoek naar organisatie-esthetiek. Management & Organisatie (M&O), najaar 2009 (gepland)

·          Het onderwijs gaat ten onder aan onderwijskundigen. NRC, januari 2009

·          Het ambacht in de 21ste eeuw. In ontwikkeling voor Management Executive

2008

·          De afdeling Performance Consulting als nieuw perspectief voor P&O. Het tijdschrift voor P&O vond het artikel te baanbrekend om te plaatsen. Wij niet.

·          Het einde van organisatieontwikkeling? Een nieuw fasemodel voor kennisintensieve organisaties. Ongepubliceerd

2007

·          Esthetisch Verantwoord Ondernemen: tijd voor mooie organisaties! Management Executive, juni 2007

·          De vertraagde tijd in organisaties en het creëren van mentale ruimte i.s.m. Nicoline Mulder (Mulder Projectmanagement). Management Executive, dec. 2007

·          Kennismanagement en organisatieontwikkeling. In ontwikkeling, okt. 2007

·          SWOT-analyse en kennismanagement, IK, Intellectueel Kapitaal, april 2007

·          De effectiviteit van het INK-model, Sigma, dec. 2007

·          Procesmanagement in kennisintensieve organisaties, Sigma nummer 2, 2007


2006

·          Kennis van de vetrekkende medewerkers vasthouden (ism Dr. Johan Oldenkamp en Dr. Paul vd Brink)

·          Kwaliteitsmanagement bij overheidsorganisaties. Sigma, nr.4, 2006 (zie hier het rapport ‘De staat van kwaliteitsmanagement bij de decentrale overheid’)

·          Onderzoek naar stand van zaken kwaliteitszorg bij lagere overheden. Kwaliteit in bedrijf, juni, 2006

·          Kennismanagement bij GOC. Nehem Nieuws, najaar 20062005en ouder

·          10 jaar kennismanagement een terugblik op KM-projecten  (ism Johan Oldenkamp en Paul vd Brink), Managementsite.net (Rubriek Kennismanagement), okt 2005. Klik hier voor pdf-file

·          Strategische differentiatie van KM. IK, Intellectueel Kapitaal, nr.2, 2005 (ism Dr. Johan Oldenkamp en Dr. Paul vd Brink)

·          Presteren met professionals: vijf principes van  prestatiebeheersing en -verbetering in kennisintensieve organisaties. Management Executive, voorjaar 2005.

·          Prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties.  Managementsite.net, september 2004

·          Vertrek van de oudere medewerker een kennisprobleem? Nog ongepubliceerd, najaar 2004

·          Nut en gevaar van best practices.  IK, Intellectueel Kapitaal, najaar 2004

·          Kenniseconomie: Investeren in knooppunten in het kennissysteem. ScienceGuide, oktober 2003

·          Determinanten professional performance. Managen van Intellectueel Kapitaal 2,
IK, tijdschrift over Intellectueel Kapitaal, 2e jaargang nummer 1, oktober 2003.

·          Kwaliteitszorg in professionele dienstverlenende organisaties. Kwaliteitsborging door kennisdeling,
KM in PDO’s, Vakblad over kennismanagement, nr.4 2001

·          De inrichting van de ergonomische organisatie, human performance improvement,
Leren in Ontwikkeling, nr.1 2001

·          Inleiding Human Performance Improvement (HPI), Opleiding & Ontwikkeling, juli 2001

·          Educatief spel als leermiddel en methode voor kennismanagement, 2001 (ongepubliceerd)

·          Learning by playing knowledge games, Knowledge Management (UK), maart 2001

·          Managen van Intellectueel Kapitaal, IK, tijdschrift over Intellectueel Kapitaal, nr. 1, november 2002.

·          Kennismanagement in veranderkundig perspectief, Vakblad over kennismanagement, nr.1 2001

·          De kennismanager, functioneel of ballast?, Vakblad over kennismanagement, nr.6 2000

·          Kennismanagement versus HRM, Vakblad over kennismanagement, nr.6 2000

·          Nieuwe woorden, oude inzichten, reactie op SECI-model Nonaka e.a.,
Management Select, november 2000

·          Verspreiden en verankeren van kennis, Vakblad over kennismanagement, nr.5 2000

·          Kennismanagement: van theorie naar praktijk,
Vakblad over kennismanagement, jaarboek 2000, nr.4 2000

·          Een kwaliteitssysteem voor opleidingsontwikkeling, Meer grip op uitbesteding,
Adviesbrief Bedrijfsopleidingen, december 1999

De artikelen zijn bij KULTIFA opvraagbaar. Stuur een e-mail.

Terug