Wat we doen: organisaties slimmer en mooier maken

Onderzoeken

We adviseren én onderzoeken, omdat we denken dat beide activiteiten elkaar versterken.

We ervaren dat veel collega’s onvoldoende onderbouwd adviseren en te weinig te laatste wetenschappelijke inzichten benutten in hun advieswerk. Kennis uit onderzoek voor de praktijk, praktijk als vrager om onderzoek.

Promotie-onderzoek esthetiekbeleving in organisaties

Al jaren zijn we gefascineerd door de vraag of mensen esthetische ervaringen hebben tijdens hun werk en in hun organisatie zoals ze deze buiten hun werk hebben. En of er – naar analogie van ‘op de goede wijze goede dingen doen’ (efficiency X effectiviteit) –ook zoiets bestaat als ‘op een mooie wijze mooie dingen doen’ (productieschoonheid X schoonheidsproductie).

Eerder schreven we de boeken ‘Schoonheid in organisaties. Op weg naar esthetisch Verantwoord Ondernemen’ en onlangs ‘GOED door MOOI. Een esthetisch perspectief op organiseren’, waarin we onze eerste onderzoekresultaten meldden.

Per 1 januari 2009 is Steven de Groot gestart met promotieonderzoek naar dit onderwerp onder begeleiding van prof. Mathieu Weggeman, prof. Joan van Aken (beiden TU/e). Op 3 juli aanstaande verdedigt Steven zijn proefschrift aan de TU/e. Resultaten van dit onderzoek zijn te lezen op www.combeau.org.

.

 

We onderzoeken binnen en over organisaties

We doen in opdracht onderzoek op het gebied van:

·         lerende organisaties (kennismanagement binnen en tussen organisaties)

·         ketens, (sociale) netwerken / sociaal kapitaal & kennisinfrastructuren

·         organisatie-effectiviteit en organisatieverandering en –ontwikkeling

·         veranderstrategieën


Daarnaast voeren we beleidsevaluaties uit  (ex-post en ex-ante) bijvoorbeeld aan de hand van Realistic Evaluation (Pawson & Tilly), Fourth Generation  Evaluation (Guba & Lincoln: lerend evalueren) en met behulp van beleidssimulaties.   

Zie hier enkele onderzoeksrapporten van KULTIFA en onderzoeksrapporten van de unit organisatieontwikkeling.

Voorbeelden van onderzoeksprojecten zijn:

·       Onderzoek (sociale) netwerken & kennisinfrastructuren landbouw, bouwsector en moslims

·       onderzoek naar rendement van ICT-projecten politie

·       onderzoek naar flexibiliteit in onderwijs(organisaties)

·       onderzoek naar levensvatbaarheid & verzelfstandiging schoolbegeleidingsdiensten

·       onderzoek naar kennismanagement in branches & sectoren

·       onderzoek naar haalbaarheid / locatiekeuze scholen voor gemeenten

·       onderzoek naar effectiviteit van (interventies op gebied van) organisatieontwikkeling en kwaliteitsmanagement

·       haalbaarheidsstudies en evaluaties kenniscentra en expertisecentra

·       onderzoek naar status quo van kwaliteitsmanagement en organisatieontwikkeling in de bouw, bij gemeentes, waterschappen en provinciën

·       onderzoek naar werking van kennisinfrastructuur in de landbouwsector en cultuursector

·       onderzoek naar mate en ontwikkeling van professionaliteit

·       onderzoek naar werking van docententeams in het onderwijs

·       onderzoek naar rendement van (interventies voor) organisatieontwikkeling en kwaliteitsmanagement

·       onderzoek naar varianten van kwaliteitsmanagement in kennisintensieve organisaties

·       onderzoek naar arbeid en omgeving van professionals en kenniswerkers

·       onderzoek naar succesfactoren voor innovatieprocessen

·       onderzoek naar determinanten voor kennisproductiviteit & kennismanagement & lerende organisatie

·       onderzoek naar effectiviteit van kennisdeling

·       onderzoek naar kansen en mogelijkheden voor schoonheid in organisaties en Esthetisch Verantwoord Ondernemen (EVO)

 

 

What was your performance today? And your company´s?