Professionals & professionele organisaties

Kenniswerk, werk van professionals, en daarmee kwaliteitszorg binnen kennisintensieve organisaties, wijkt in onze optiek sterk af van de inrichting en kwaliteitszorg binnen bijvoorbeeld productiebedrijven of bedrijven waar routinematig werk wordt verricht. Kwaliteitszorg binnen kennisintensieve organisaties kent veel relaties met kennismanagement. Uit ons onderzoek blijken kennis, uitdaging, leervermogen, -condities en bereidheid, taakstelling, ICT en intrinsieke motivatie, feedback en autonomie (tezamen vormen ze het acroniem KULTIFA) de 10 succesfactoren zijn voor professionele arbeid en professionele organisaties.

Daarnaast zijn in onze optiek leren, verbinden, innoveren, kennisprocessen (zoals kennisdeling, kennisverwerving, kenniscreatie) en verbeteren dé dominante processen binnen kennisintensieve organisaties. Het beheersen en verbeteren van deze processen is dermate afwijkend van ´traditioneel procesmanagement´ dat KULTIFA hiervoor een aparte benadering en tools heeft ontwikkeld.

KULTIFA adviseerde ziekenhuizen, ministeries, ZBO’s, onderzoeks- en onderwijsinstituten en tal van andere professionele organisaties.