Kennismanagement

Kennismanagement (KM) is in onze optiek een benadering, een methode, om de productiviteit van kennisintensieve organisaties te continueren en te verbeteren.

Kennis is een vermogen van mensen. Kennismanagement richt zich op het faciliteren van kenniswerkers en  kennisprocessen zoals kennisverwerving, kenniscreatie, kennisexploitatie, kennisdeling, kennis-awareness, kennisbenutting of kennisborging. KULTIFA richt zich vooral op het scheidsvlak van kennismanagement en informatiemanagement. Daar waar informatie kennis wordt en andersom. Verder onderkennen we dat vooral inrichting van kennisintensieve organisaties grote invloed heeft op het vermogen van kenniswerkers en kan inrichtingsaspecten het rendement van denkwerk doen toenemen.

We zijn er trots op dat we beschouwd worden als ´de eerste lichting KM-adviseurs´ en KM in NL mede ontwikkelden. We zijn in 1997  – bij Triam Kennismanagement – begonnen met advisering over de omgang met kennis in bedrijven zoals Nationale Nederlanden, ABN AMRO, Unilever, Railned (nu  Prorail), Volker Wessels Stevin, Vopak, provinciën en gemeenten en opleidingsinstituten. We voerden als eerste in NL onderzoek uit naar de status van KM in de bouw en bij provinciën.

KULTIFA dienstverlening op het gebied van kennismanagement bestaat uit:
– beschrijven (strategische) kennisbeleid
– opstellen plan van aanpak / volwassenheid kennismanagement
– adviseren over praktische operationale activiteiten voor kennismanagement

We waren betrokken bij de ontwikkeling van dé Handleiding Positiebepaling Kennismanagement (op basis van INK) en schreven het énige echt praktische werkboek kennismanagement (Kennis in uitvoering) boordevol instrumenten, hulpmiddelen en methoden voor kennismanagement.

Tools voor kennismanagement, zie hier.