Schoonheid & Design Thinking in organisaties

Organisatie-esthetiek
Nederlandse organisaties zijn lelijk. Er werken lelijke mensen, die met lelijke motieven, in lelijke gebouwen en met lelijke processen lelijke producten en diensten voortbrengen. Waar we ons dagelijks omringen met kunst en mooie dingen, vergeten we oog te hebben voor schoonheid in ons werk.

KULTIFA wil een perspectief toevoegen op organiseren, namelijk esthetiek of schoonheid (het perspectief van het Schone, naast die van het Ware en het Goede). We noemen dit organisatievormgeving, esthetisch organiseren of Esthetisch Verantwoord Ondernemen (EVO).

Uit promotie-onderzoek van dr. Steven de Groot (Organizational Aesthetics) blijkt dat mooie organisaties zich kenmerken door coherentie, samenwerking, identificatie, voltooiing en mysterie. En dat mooie organisaties ook goede organisaties zijn; goed door mooi. Ze kennen een laag ziekteverzuim, een hoge mate van trots, gevoel van eigeaanschap en werkplezier en presteren beter dan hun concurrenten of branchegenoten.


Design Thinking in organisaties

dr. Steven de Groot volgde ooit de Design Academy in Eindhoven, waarna hij bedrijfskunde studeerde. Deze unieke combinatie vertaalt hij naar toepassingen van Design Thinking in organisaties zoals workshops en advies over ontwerpen van beleid en strategie, ontwerpen van interventies zoals het ontwerpen van een vergadering of een nieuw portfolio (Business Development) aan de hand van proces van Empathize, Define, Ideate, Prototype/Test terwijl ook oog de houden voor de ontwikkelaspecten van organisaties (ontwerpen versus ontwikkelen).

Dienstverlening voor deze service wordt uitgevoerd door Combeau.org.